Fixfabrikenområdet fortsätter att ändra skepnad från industri och bussgarage till nya bostäder.

Publicerad 24 april 2018 (Uppdaterad 30 augusti 2022)