Visionsbild av den kommande förskolan på Kullegatan av arkitekten Liljewall.

Vad?

Barn och pedagoger på Kullegatans förskola får en ny förskola i två plan med sju avdelningar. 

Var?

På Kullegatan 4 i anslutning till natursköna Buråsparken i Krokslätt. Förskolan ligger idag uppe på en höjd och marken sluttar åt både söder och norr. Väster om förskolan ligger Burås kyrka. Förskolan är omgiven av naturmark och skog och norr om ligger det en allmän park som är en naturlig svacka i området.

Varför?

Den nuvarande förskolan på Kullegatan rivs. I valet mellan att modernisera och fräscha upp lokalerna som har ekonomiskt tunga driftskostnader, och bygga en ny och större förskola så föll valet på det senare. Fler barn i stadsdelen behöver få plats på förskolor. En modern och ändamålsenlig förskola byggs därför på samma plats.

När?

Projektet startades under senhösten 2021 och beräknas vara klart våren 2023. 

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektägare och beställare och bygger på uppdrag av förskoleförvaltningen. Upphandlad entreprenör genom partneringprogrammet Fyrklövern, är Vestia.

Kontakta gärna

  • Ida Anvarian
  • Projektledare
Uppdaterad 2 september 2022