Visionsbild av hur den nya förskolan på Ostindiegatan 24 ser ut när den är färdig av arkitekten Liljewall arkitekter.

Vad?

Den nya förskolebyggnaden med sex avdelningar ersätter den tidigare förskolebyggnaden. Under byggnationen är verksamheten med barn och personal evakuerade till Rörmyrens förskola, och flyttar tillbaka när den nya förskolan är klar.

Var?

Ostindiegatans förskola är en av förskolorna i området kring Sannaskolan.

Varför?

Förskolan på Ostindiegatan 24 var i sådant skick att den behövde ersättas. En ny detaljplan för området gav planstöd för en byggnad i två plan vilket medför att nuvarande förskola med tre avdelningar ersätts med en förskola med sex avdelningar.

När?

Byggnationen av den nya förskolan påbörjades i slutet av 2021 när den gamla förskolan hade rivits. Den nya förskolan beräknas stå färdig våren 2023.

Vem?

Lokalförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Upphandlad totalentreprenör är Vestia i det strategiska partneringprogrammet Klövern.

Kontakt

  • Frans Nordström
  • Projektledare lokalförvaltningen
Uppdaterad 18 augusti 2022