Vill du vara med och planera för Göteborgs nästa bro över Göta älv? När staden växer behöver vi fler förbindelser över älven. En ny gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj skapar förutsättningar för att fler ska kunna gå och cykla och blir en bärande del i att stadskärnan kan växa över älven.

Nu söker vi efter konsult för att påbörja arbetet med den genomförandestudie som ska definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Trafikkontorets upphandlingar annonseras på upphandlingar.nu.

Publicerad 27 juni 2022 (Uppdaterad 29 juni 2022)