Vad?

Kulturminnesmärkta gamla fabriker, kontorskomplex, nybyggda bostadsrätter och klassiska landshövdingehus. Gårda är på många sätt en blandstad med såväl kontor som bostäder och en levande kultur- och föreningsverksamhet.

Men det är också en stadsdel som över tiden allt mer har skurits av från den omgivande staden och där miljön kraftigt har påverkats av E6:ans utbyggnad.

Det finns många planer för hur stadsdelen ska utvecklas.

Det finns bara delar kvar av landshövdingehusen, och det är nu beslutat att dessa ska bevaras. En tanke är att komplettera landshövdingehusen med ny bebyggelse som ett skydd mot leden.

Var?

I den norra delen, vid Venusgatan och Ullevigatan, tas detaljplaner fram för nya kontorshus och inom evenemangsområdet som ligger granne med Gårda, tittar staden på möjligheter för en ny arena.

Det finns också ett fint stråk längs med Mölndalsån som har goda möjligheter att utvecklas och kan kopplas till Evenemangsområdet och därmed resten av staden.

Andra viktiga frågor är hur service – som till exempel förskolor – kan utvecklas och hur kollektivtrafiken till området kan stärkas.

Varför?

Arbetet med Gårda behöver ett helhetsperspektiv. Därför har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att ta fram ett program som ska undersöka Gårdas utvecklingsmöjligheter och hur vi på bästa sätt kan förtäta stadsdelen och knyta den närmare resten av staden, utveckla grönområden och bevara den unika kulturmiljö som redan finns.

Kontakt

  • Viveka Risberg
  • Projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
  • Per Osvalds
  • Planhandläggare för Ullevigatan
  • Telefonnummer: 031-368 18 51
  • Kalle Gustavsson
  • Planhandläggare för Venusgatan
  • Telefonnummer: 031-368 19 95
40

Mölndalsån som går genom Gårda är totalt ungefär 40 kilometer lång och löper genom tre kommuner.

25

Högsta kontorshuset som planeras att byggas vid Venusgatan kommer att bli 25 våningar högt. Övriga kontorsbyggnader blir 5, 14 och 16 våningar höga.

1901

Göteborgs Remfabrik i Gårda, som i dag är museum, har inte förändrats nämnvärt sedan fabriken invigdes 1901.

Uppdaterad 30 juni 2022