Äldre industribyggnader och de för Göteborg så karakteristiska landshövdingehusen visar tillsammans med senare tiders kontorskomplex på Gårdas intressanta utveckling. Området har helt klart en egen identitet, och för en gammal göteborgare är det självklart att man säger att något finns ”på” Gårda.

Av kvarteren med landshövdingehus finns bara delar kvar och efter flera års osäkerhet har det nu beslutats att dessa ska bevaras. Landshövdingehus började byggas på 1800-talet och är vanliga i flera gamla stadsdelar i Göteborg. De kännetecknas av att den understa våningen är av sten och de övre av trä.

Av de gamla fabrikerna är bland annat Hästskosömfabriken och Remfabriken byggnadsminnen vilket betyder att även de byggnaderna måste bevaras.

– Gårdas kulturhistoria ska definieras vad gäller strukturen, skalan och funktionerna. Givetvis ska den tas tillvara i utvecklingen av stadsdelen, säger Nathalie Mair, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 21 juli 2020)