Göteborgs skyline kommer att förändras på mer än ett ställe i staden.

I Norra Gårda, i kvarteren vid Ullevigatan och Venusgatan planeras för höghus som kan börja byggas redan under 2018. Det högsta huset kan bli upp till 40 våningar. Höghusen kommer främst att innehålla kontor och andra verksamheter men det ska också kunna bli hotell.

– Det är ett bra läge för arbetsplatser, säger Per Osvalds, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.
I kombination med bostäder kan höghusen bidra med underlag för en utbyggd kollektivtrafik och stadsdelen kan också utvecklas med torg och grönytor. Det gröna gång- och cykelstråket längs Mölndalsån kan bli en viktig koppling till omgivande stadsdelar och Evenemangsområdet.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 26 augusti 2022)