För att fortsätta att vara ett tongivande museum så behöver Göteborgs Konstmuseum utvecklas. Det är för att motsvara de behov och förväntningar som besökare, konstnärer och samarbetspartners har på museet. Det gäller till exempel tillgänglighetsfrågor och att museet ska fungera bättre både som museum och arbetsplats – för konst och människor helt enkelt.

Men museet och platsen den ligger på är en känslig miljö. I snart 100 år har Göteborgs konstmuseum legat vid Götaplatsen tillsammans med flera andra kulturinstitutioner. Och nu ska alltså den kommande detaljplanen göra det möjligt för museet att bygga ut. Den utvecklingen ska förstås ske samtidigt som planen ska säkra platsens kulturhistoriska och arkitektoniska värden. 

Samrådsförslaget visar förutsättningar för utveckling och sätter ramar för det fortsatta arbetet med planen. I grunden finns en förstudie som Higab gjort med fokus på samband mellan lokalerna i byggnaden och hur människor och verk ska röra sig mellan den byggnad som finns i dag och den föreslagen tillbyggnad. Den tar också upp hur en tillbyggnad kan förhålla sig till byggnadsminnet.

Viktiga frågor i arbetet är kulturmiljön, ekosystemtjänster, stadsliv och arkitektur.

Kommunfullmäktige har beslutat om en om- och tillbyggnad av museet och det kommunala fastighetsbolaget Higab har utlyst en arkitekttävling. 

Publicerad 23 juni 2022 (Uppdaterad 23 juni 2022)