På tisdag, den 13 september, håller vi öppet hus så att du kan ställa frågor och få veta mer om planerna för Göteborgs Konstmuseum. Just nu pågår samrådet där du har möjlighet att ge dina tankar och synpunkter på planerna, så ta tillfället i akt och prata med projektledare och handläggare som arbetar med planerna.

Samrådsförslaget visar vilka förutsättningar för utveckling som finns här och i grunden ligger ett arbete som fastighetsägaren Higab gjort med fokus på samband mellan lokalerna i byggnaden och hur människor och konstverk ska röra sig mellan den byggnad som finns i dag och den föreslagna tillbyggnaden. Samrådsförslaget tar också upp hur en tillbyggnad kan förhålla sig till byggnadsminnet Göteborgs Konstmuseum.

Viktiga frågor i arbetet är kulturmiljön, ekosystemtjänster, stadsliv och arkitektur.

Kommunfullmäktige har beslutat om en om- och tillbyggnad av museet och det kommunala fastighetsbolaget Higab har utlyst en arkitekttävling som ännu inte är avgjord. 

Öppet hus

Välkommen på öppet hus tisdagen den 13 september mellan klockan 16.00-19.00 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, plan 1. Eftersom vi håller mötet som ett öppet hus kan du komma den tid som passar dig.

Samrådsförslaget hittar du här.

Vill du lämna synpunkter har du fram till den 4 oktober på dig. Lättast gör du det om du går in på länken och trycker på knappen där det står ”Lämna synpunkter”.

Publicerad 7 september 2022 (Uppdaterad 7 september 2022)