Så här kan Gullbergsvass se ut i framtiden.

Vad?

Gullbergsvass har stor potential att bli en mer levande del av staden och knyta samman områden som idag anses otillgängliga på grund av trafikhinder. Omvandlingen kommer att ta tid och om cirka 30 år kan Gullbergsvass sälla sig till skaran av knutpunkter som är att räkna med. Kanske kommer du själv att bo eller arbeta här och tänka tillbaka på tiden då Gullbergsvass kändes otillgängligt och främmande.

Här finns redan en levande kaj, Drömmarnas kaj, med en aktiv båtklubb med många medlemmar. Ett område som många besökare och göteborgare gillar att besöka. Kajstråket kommer att göras ännu mer tillgängligt inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Var?

Gullbergsvass ligger längs Göta Älv norr om Hisingsbron.

Varför?

Det har gjorts en förstudie som bland annat lyfte fram Gullbergsvass som en knutpunkt för hela regionen. Alla tåg som kommer in till Göteborg stannar mitt i området och kommer göra så även i framtiden. För många företag är det viktigt med fungerande kommunikationer och logistiklösningar. Det kan området erbjuda. Och i framtiden även stråk och parker som ger extra guldkant för boende, besökare och de som arbetar här.

Frågor och svar om Gullbergsvass

Båtlivet är en stor del av Gullbergsvass identitet. Exakt hur båtlivet ska se ut beror i mångt och mycket på hur de som är båtintresserade tar sig an båtkulturen.

Om Göteborg är moget för ännu en saluhall så skulle det utan problem få plats i terminalbyggnaden. Byggnaden har över 60 000 kvadratmeter ovan mark och 12 000 kvadratmeter källarplan, så det finns både gott om plats och funktionalitet för olika sorters aktiviteter och verksamheter.

Begreppet socialt blandat boende är främst kopplat till Vision Älvstaden och utvecklas i Frihamnen just nu. Anledningen till att det inte nämns är helt enkelt för att det ligger så långt fram i tiden att bygga bostäder i Gullbergsvass och mycket kan ha hänt på Göteborgs bostadsmarknad till dess.

Vi ser möjligheterna med att skapa aktiviteter med bra värden och Vision Älvstaden säger tydligt att vi ska jobba med stadsutveckling även i liten skala och på kort sikt. Det kommer inte nödvändigtvis att bli samma aktiviteter och byggen som i Frihamnen men samma arbetssätt – alltså att vi bygger tillsammans med fokusgrupper och tar oss an platsen gemensamt.

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

20000

I framtidens Gullbergsvass finns plats för 20 000 boende och 20 000 arbetsplatser.

200

Gullbergsvass är lika stort som 200 fotbollsplaner.

60000

ASG-terminalen som planeras få publika aktiviteter för göteborgarna är 60 000 kvadratmeter, 14 % större än multisportarenan Serneke Arena (43 000 kvadratmeter). Planering pågår för vilka aktiviteter terminalen ska få.

Kontakt

  • Elisabeth Skogelind
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 17 66
  • Anna-Lena Isacson
  • tf programledare, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031- 368 96 74
  • Maria Lejon
  • tf planchef, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 49
Uppdaterad 22 september 2022