Illustrationsbild av Härlandatjärnskolan från arkitekten Fredblad Arkitekter

Vad?

Utöver själva skolan med plats för 560 elever, bygger vi även en idrottshall och lokaler för kulturskolan. Skolan ska uppfylla krav för övernattning i samband med större evenemang och kommer att förses med ett tillagningskök med kapacitet att laga 600 portioner dagligen. 

Var?

Den nya skolan byggs på Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan i området Härlanda tjärn.

Varför?

Härlandatjärnskolan ingår i Bostad2021 - ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, till Göteborgs 400-årsfirande.

När?

Skolan, som ska rymma 560 elever, började att byggas våren 2020 och planeras stå färdig inför terminsstart hösten 2022.

Vem?

Lokalförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Upphandlad entreprenör är Byggdialog AB.

Illustrationsbild av Härlandatjärnskolan från arkitekten Fredblad Arkitekter.

Kontakta gärna

  • Susanne Rasmusson
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022