Harry Hjörnes Plats, vy mot norr med Fredsgatan rakt fram och Östra Larmgatan till höger. Bild: Göteborgs Stad

Vad?

Uppdraget kring konstnärlig gestaltning vill Göteborgs Stad se främst i mitten av platsen, i den ”inre” triangel som uppstår mellan de stora gångstråken. Men utgångspunkten för det konstnärliga uppdraget är ändå upplevelsen av hela platsen.

Staden är redan full av formgivna objekt men det är inte alltid de är tänkta för den miljön de står i. Med detta uppdrag vill Göteborgs Stad utgå från en idé kring konstnärlig gestaltning och låta det vara utgångspunkt för utformningen av platsen, samtidigt som det ska samspela med de krav som finns på en fungerande stadsmiljö.

Var?

Harry Hjörnes Plats ligger där Kungsgatan möter Fredsgatan, Östra Larmgatan och flera andra gator, granne med Kungsportsplatsen strax västerut. Över Harry Hjörnes Plats rör sig miljontals människor varje år.

Varför?

Den senaste upprustningen av Harry Hjörnes Plats gjordes i slutet av 1990-talet. Idag uppfattas Harry Hjörnes Plats som sliten och otillgänglig, särskilt på kvällen då platsen känns mörk och otrygg, och en plats man skyndar förbi. För att i stället skapa en omfamnande känsla och lyfta platsens kvaliteter, ska Harry Hjörnes Plats rustas upp med konstnärlig gestaltning, ny ljussättning, sittmöjligheter och mer grönska.

När?

Den 16 juni 2022 är sista dagen för intresseanmälan. Tanken är att upprustningen och gestaltningen ska vara genomförd under 2024.

Vem?

Göteborgs Stad bjuder in konstnärer, designers, och arkitekter att vara med och gestalta Harry Hjörnes Plats. Den nya gestaltningen sker i samverkan med fastighetsägarna runt omkring och projektet Rain Gothenburg, som ingår i stadens satsningar inför 400-årsjubiléet 2023.

Kontakt

  • Iréne Stewart Claesson
  • Designstrateg offentlig miljö och konst
Uppdaterad 30 juni 2022