I mars 2022 testades Hisingsbrons arkitektoniska belysning för första gången. Hisingsbron har utöver vanlig gatubelysning en spännande effektbelysning som utgörs av led-armaturer på pylonerna, lyftspannet och stålbalkarnas undersidor och kan byta färg beroende på årstid och högtid. Fotograf: Antony Sestre

Så tar du dig fram – Hisingsbron

Här hittar du information om hur du tar dig fram när spårtrafiken börjar trafikera Hisingsbron.

Scrolla nedåt så hittar du information för:

 • Gång- och cykeltrafik
 • Kollektivtrafik
 • Biltrafik
 • Sjöfart
Denna karta visar framkomlighet till Hisingsbron för alla trafikslag.
Karta framkomlighet

Gång- och cykeltrafik

 • Hisingsbrons västra sida öppnas för fotgängare och cyklister i samband med att spårtrafiken börjar rulla över bron måndag den 16 augusti. Den västra sidans gångbana är två meter bred och den dubbelriktade cykelbanan fyra och en halv meter bred. Dessutom finns balkonger med sittplatser för den som vill slå sig ner och titta på utsikten. Här är gång-ytan extra bred.

 • Cykeltrafiken är dubbelriktad och cyklister kan cykla både i riktning mot Hisingen och i riktning mot centrum.
 • Gång- och cykelbanorna kommer att vara öppna växelvis en tid framöver med kortare avstängningar, då anslutningarna på Hisingssidan behöver trimmas in.
 • Hisingsbrons trapptorn är stängda och kommer att öppna först när området vid trapptornen inte längre behövs som arbetsområde.

Kollektivtrafik

 • Under spårstoppet har hållplats Nordstan och hållplats Lilla Bommen varit indragna, men måndag 16 augusti, när spårvagnarna börjar trafikera Hisingsbron, så öppnas de för spårvagn och buss.

 • Vid hållplats Nordstan kommer fotgängare och cyklister att kunna passera Nils Ericsonsgatan i marknivå igen. Även fortsättningsvis kommer fordonstrafik från Åkareplatsen behöva vända i höjd med Hotell Eggers.

 • Vid Lilla Bommens hållplats kommer spårvagn och buss trafikera Hisingsbron, för övriga trafikslag återgår framkomligheten som det var innan spårstoppet.

Biltrafik

 • När Hisingsbron öppnas för fordonstrafik kommer två körfält vara öppna i både norr och södergående riktning.
 • Även Stadstjänarebron och dess kopplingar mot E45, Norra- och Södra Sjöfarten samt Bergslagsgatan öppnas.

Sjöfart

 • Arbetet med att bygga Hisingsbron och riva Götaälvbron beräknas vara helt avslutat under 2022. Fram till dess, kan farleden komma att stängas av vid behov. Håll dig uppdaterad om tider för eventuella farledsavstängningar på Sjöfartsverkets hemsida.

 • Projekt Hisingsbron kommer under perioden 30/8-4/9 utföra rivningsarbeten på Götaälvbron i anslutning till farleden (rivning av klaffen) samt utföra förstärkningsarbeten på lyftspannet på Hisingsbron. Under denna period kommer farleden vara avlyst, från 3/8 kl. 06.00 till 4/8 kl. 06.00. Vidare kommer farleden även vara avlyst från kl. 09.00-16.00 5/9-21 i samband med invigningen av den nya bron.

 • Inför öppning måste kontakt tas med broförare på VHF kanal 9 eller via telefon på 0730-27 72 72. Fritidsbåtar som är högre än 12 m kontaktar broförare innan, om vilken av de fasta öppningstiderna de önskar öppning. Bron öppnas för fritidsbåtar enbart efter kontakt med broförare.

  Hisingsbron är ett byggarbetsområdet fram till sommaren 2022, arbete i farleden kvarstår samt rivning av Götaälvbron. Räkna därför med längre hanteringstider och störningar på grund av pågående arbeten. Stor uppmärksamhet krävs av passerande båtar och att alla följa de regler för passage som angetts.

  Så länge som Götaälvbron står kvar är det svårt för mindre båtar att se genom båda broarna då det är olika bredd på farleden, ett möte under bron kan vara svårt att förutse innan passage. Fritidsbåtar får endast passera vid grönt ljus.

  När Götaälvbron är borta så kommer passagen bli enklare, till dess förordas stor aktsamhet och att alltid anropa vid passage under båda broarna.Tidslinje över bygget av Hisingsbron 2009–2022

Första steget i planeringsprocessen kring en ny älvförbindelse presenterades 2009. Den 9 maj 2021 öppnar Hisingsbron för trafik.

Hisingsbrons tidslinje 2009–2022
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 14 september 2022)