Så här kan kvarteret Inom Vallgraven 12 se ut i framtiden.

Vad?

Inramat av Södra Hamngatan, Östra Larmgatan, Drottninggatan och Fredsgatan ligger kvarteret Inom Vallgraven 12. Ut mot Södra Hamngatan och längs med Fredsgatan är kvarteret livligt och öppet. Sidorna mot Östra Larmgatan och Drottninggatan kan upplevas som en aning slutna och tysta.

För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer bottenvåningar att öppnas upp med fler butiker och mötesplatser som exempelvis caféer och restauranger. Tanken är att binda samman gångstråken i city så att folklivet i Brunnsparken kan fortsätta till Östra Larmgatan och Drottninggatan, helt enligt den plan som Göteborgs Stad har för sydöstra city.

Den detaljplan som nu är antagen ger möjligheten att utveckla kvarteret med både om- och nybyggnader samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras, till exempel Drottninggatan 52 som är från 1800-talet.

Planen innehåller också förslag på hur historiska gårdar i kvarteret kan återskapas och öppnas upp. Det finns möjligheter till spännande miljöer när moderna lokaler möter bevarade hus från flera olika tidsepoker och som dessutom binds ihop med öppna gårdsmiljöer.

Var?

Inom Vallgraven 12 ligger mellan Brunnsparken och Drottningtorget.

Varför?

I takt med att kvarteret förändras så blir det ännu mer viktigt att värna om de kulturhistoriska värdena. Den tilltänkta påbyggnaden utformas därför med bland annat indragna våningsplan. Sett från gatan kommer de nya kvadratmeterna knappast att synas förutom på den tomt som varit obebyggd sedan en brand 2005.

Fem förslag banade vägen för utveckling av kvarteret

2017 bjöds arkitektkontor in att lämna förslag på hur kvarterets skulle kunna utvecklas. Av de 32 förslag som kom in valdes fem ut att delta i parallella uppdrag. I parallella uppdrag får arkitektkontoren dela sina bästa idéer för utvecklingen av en plats. Parallella uppdrag är inte en tävling utan det går att plocka ut de bästa idéerna från några eller alla förslag.

I arbetet med kvarteret Inom Vallgraven 12 valdes ett förslag som det nu arbetats vidare med.

Före
Efter

Så här kan Fredsgatan se ut i framtiden när stadsutvecklingen i kvarteret Inom Vallgraven 12 är klar.

Kontakt

  • Charlotte Olsson
  • Projektommunikatör
  • Telefonnummer: 031-368 15 46
  • Lena Hasselgren
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 19 42

Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetsplatser, rum för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Uppdaterad 14 september 2022