Illustration: White arkitekter

Var

ISGR är en internationell skola som ägs av Göteborgsregionen. De internationella eleverna utgör ungefär två tredjedelar av elevstyrkan, och de har ofta föräldrar som under en period jobbar på något industriföretag eller universitet i regionen. I sina lokaler på Guldheden bedriver de i dagsläget verksamhet i årskurserna F-5.

Den nya byggnaden ska kopplas samman med de befintliga byggnaderna och ha plats för cirka 400 elever i årskurs 3-6. Förutom 15 klassrum ska den innehålla musiksalar, rörelsesal, administrativa lokaler, tillagningskök och matsal.

Var?

Skolan ligger på Guldheden nära Wavrinskys plats, och delar skolgård med flera andra skolor i området. Skolmiljön har kulturhistoriska värden och ingår i bevarandeområde Södra Guldheden i Göteborgs bevarandeprogram.

Varför?

ISGR behöver fler elevplatser. Under ett antal år har skolan löst behovet med tillfälliga platser i paviljonger på tomten. Med den nya tillbyggnaden kan skolan få plats för årskurserna F-6.

När?

Målet är att börja bygga under sommaren 2022, och att den nya byggnaden ska kunna börja användas av verksamheten i augusti 2024.

Vem?

Lokalförvaltningen är projektansvarig. Beställare är ISGR, som drivs av Göteborgsregionen, GR.

Entreprenör är inte upphandlad ännu.

Kontakt

  • Anneli Zetterberg
  • Bygg- och projektledare
Uppdaterad 30 juni 2022