Visionsbild Kallebäcks Terrasser.

Var?

Kallebäck bildar en enklav genom sitt läge mellan riksväg 27/40 och E6/E20 i Göteborgs sydöstra utkant.

Varför?

Göteborg har brist på bostäder och här kommer totalt 1800 bostäder att uppföras i flera etapper som även innefattar över 1 000 kontorsarbetsplatser, skola, förskola, restauranger, caféer och närservice. I och med att planområdet bebyggs med bostäder skapas en välkomnande, tillgänglig och stadsmässig miljö.

När?

I den del av projektet som ingår i BoStad2021 började under 2019 bostadskvarteren Mejeristen och Mjölkpallen med 270 lägenheter att byggas, tre punkthus som är 14, 16 och 18 våningar höga.

Ett kontorshus närmast motorvägen har uppförts.

Vem?

Wallenstam är byggaktör.

Visionsbild Kallebäcks Terrasser.

Kontakt

  • Magnus Brink
  • Telefonnummer: Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 30 juni 2022