Delar av kanalmurarna i Stora Hamnkanalen och Brunnsparken behöver renoveras.

De kanalmurar som är i störst behov av renovering är de längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen. Häng med på en tur utmed sträckan och få reda på vad som planeras och vad det är som gör dem så speciella.

I filmen möter vi Mikael Hagberg från trafikkontoret som berättar om kanalmurarna. Vilket skick de är i, vilka kanalmurar som är i behov av renovering och varför. Han berättar också om arbetet som pågår nu. Innan byggstart, som kan ske tidigast 2023, behöver frågor som rör finansiering, etappindelning och tillfälliga åtgärder för kollektivtrafiken vara lösta.

Vi får även träffa Tom Wennberg som arbetar som arkeolog på kulturförvaltningen som berättar om kanalmurarnas fyrahundraåriga historia. Från att ha varit en viktig del av Göteborgs grundläggning och kanalstaden Göteborg till att idag vara en del av Göteborgs historiska hjärta.

Kamera och klippning: Alexander Ljungqvist

Publicerad 11 juni 2020 (Uppdaterad 29 september 2021)