Vad?

Förskolan på Birger Jarlsgatan/ Fridhemsgatan har rivits för att ge plats för tillfälliga paviljonger som Kungsladugårdsskolans elever ska gå i under kommande renovering av skolan. SGS Studentbostäder kommer att bygga ett nytt hus på tomten bakom paviljongerna. Den tar del av parkeringen i anspråk.
I den nya byggnaden kommer förskolans barn och pedagoger ha sin verksamhet, och även Kungsladugårdsskolans nya matsal att finnas. Där paviljongerna stått, blir det en ny aktivitetsyta.

Var?

Skolan byggdes 1936 och är en pampig byggnad höjd över en kulle vid slutet av den breda Älvsborgsgatan, och med vattenspegeln Plaskis i förgrunden. Fasaden är i gult tegel, vilket är återkommande i samtida byggnader i Göteborgs stadsrum, som exempelvis konstmuseet.
Kungsladugårdsskolan ingår i område 24:A Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborgs Stads bevarandeprogram. Upprustningen görs med hänsyn till bevarandekraven och omfattar inte skolans exteriör.

Varför?

Skolan är i behov av en invändig renovering. Stora delar av golv, väggar, tak och inredning ska bytas eller renoveras.
Även upprustning av el, rör och ventilation ingår i renoveringen, som sker etappvis.

När?

Renoveringen av Kungsladugårdsskolan startar våren 2022 och beräknas i dagsläget vara avslutad till sommaren 2024, men tidplanen kan komma att ändras.

När renoveringen inomhus är klar och paviljongerna tagits bort ska skolans utemiljö renoveras.

Den byggnad som SGS Studentbostäder ska bygga där nytt kök och matsal för skolan ska finnas, har för tillfället blivit pausad. Anledningen är oron i världen, som bland annat har orsakat ökade byggkostnader, materialbrist och ökad osäkerhet kring projektet. 

Förhoppningen är i dagsläget att byggstart blir i början av 2023. Då kan det nya köket och matsalen börja användas till höstterminen 2025.

Vem?

Lokalförvaltningen är projektansvarig för renoveringen. Upphandlad generalentreprenör för renoveringsarbetena är Brixly AB. 

Älvsborgsgatan med den pampiga Kungsladugårdsskolan längst bort i bild.

Kontakt

  • Mats Holmström
  • Projektledare, lokalförvaltningen
Uppdaterad 18 augusti 2022