Majvallens idrottsområde ska utvecklas - med bättre ytor för både utomhus- och inomhusidrott, föreningslokaler och byggnader för omklädning.

Vad?

I februari 2017 skickade föreningarna Azalea BK och Göteborgs FF in Göteborgsförslaget ”Vision Majvallen – från idrottsplats till en mötesplats”. Då förslaget fick över 200 underskrifter togs det upp till idrotts- och föreningsnämnden.

Politikerna beslutade att gå vidare med den del av förslaget som handlar om utveckling av idrottsytor för både utomhus- och inomhusidrott, föreningslokaler och byggnader för omklädning. De framhöll också att en utveckling av Majvallen ska gynna hela föreningslivet i närområdet och kan betyda mycket för barn och unga i Majorna.

Samtidigt tar stadsbyggnadskontoret fram en detaljplan för att möjliggöra en lokal för Masthugget Majornas Scoutkår. Placeringen av en scoutstuga ska ske så att det inte hindrar utvecklingen av Majvallen, utan blir ett bra tillskott till satsningen på föreningslivet. Planarbetet är pausat under resten av 2020.

Var?

Majvallen ligger i Majorna i centrala Göteborg.

Hur

För att samla in olika tankar om Majvallen och få mer kunskap om hur idrottsområdet används bjöd Göteborgs Stad in föreningsaktiva och närboende till en dialog i september 2018. Dels genom ett öppet hus på Majvallen, dels genom en digital enkät. 

På öppet hus deltog cirka 80 personer och lämnade in cirka 250 synpunkter, medan 231 personer besvarade webbenkäten. Dialogen visade bland annat att mer spelyta för fotboll och nya omklädningsrum är efterfrågat. Även en scoutstuga, caféverksamhet med uppehållsrum och inomhushall lyftes fram.

Detta har hänt

 • Idrotts- och föreningsförvaltningen har bytt ut konstgräset på den mindre bollplanen på Majvallen.
 • Under våren 2020 har en dialog skett mellan olika förvaltningar inom Göteborgs Stad för att se till att så många behov och intressen som möjligt tas till vara i arbetet med att utveckla Majvallen. 
 • Azalea BK har sökt arrende för att kunna bygga en klubblokal med omklädningsrum i närheten av GFF stugan.Kontakt

 • Martin Maros
 • Verksamhetsutvecklare
 • Telefonnummer: 031-368 22 15
 • Kontakta Martin om du har idrotts- eller föreningsfrågor på Majvallen.
 • Disa Pettersson
 • Planarkitekt
 • Telefonnummer: 031-368 16 75
 • Kontakta Disa om du har frågor om detaljplan för ny lokal för scouter på Majvallen.
Uppdaterad 30 juni 2022