I vår serie av filmer från Masthuggskajen berättar vi mer om den utveckling av stadsdelen som pågår just nu. Ambitionen för området är hög och här ska skapas en plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt. I området kommer det byggas både bostäder, hotell, kontor och verksamhetslokaler. Men också ges plats åt kultur, gatuliv, mötesplatser och grönska.

Vi har träffat några av dem som arbetar i projektet, på plats på kajen, för att få veta lite mer om arbetet som pågår just nu. I vår femte film möter du Klas Thorén, projektledare på trafikkontoret och Caj Carlstein, arkeolog på företaget Rio som berättar om arbetet med att gräva ledningar och vad som dyker upp i marken när vi gräver.

 

Kamera och klippning: Alexander Ljungqvist

 

Publicerad 8 november 2021 (Uppdaterad 8 november 2021)