I vår nya serie av filmer från Masthuggskajen berättar vi mer om den utveckling av stadsdelen som pågår just nu. Ambitionen för området är hög och här ska skapas en plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt. I området kommer det byggas både bostäder, hotell, kontor och verksamhetslokaler. Men också ges plats åt kultur, gatuliv, mötesplatser och grönska.

Vi har träffat några av dem som arbetar i projektet, på plats på kajen, för att få veta lite mer. I vår första film får du möta Abdurrahman Toryalay och Peter Terrs, två av dem som leder utvecklingen av Masthuggskajen.

 

Kamera och klippning: Alexander Ljungqvist

Publicerad 1 juni 2021 (Uppdaterad 18 oktober 2021)