I vår serie av filmer från Masthuggskajen berättar vi mer om den utveckling av stadsdelen som pågår just nu. Ambitionen för området är hög och här ska skapas en plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt. I området kommer det byggas både bostäder, hotell, kontor och verksamhetslokaler. Men också ges plats åt kultur, gatuliv, mötesplatser och grönska. Särskilt fokus har lagts på att barn och unga ska vilja vara på Masthuggskajen, med trygga, lekfulla miljöer och platser för umgänge med vänner.

Vi har träffat några av dem som arbetar i projektet, på plats på kajen, för att få veta lite mer. I vår tredje film möter du Gunilla Gombrii och Malin Sunnemar, två av dem som arbetar med nya Masthamnsgatan på Masthuggskajen.


Kamera och klippning: Alexander Ljungqvist

Publicerad 18 juni 2021 (Uppdaterad 18 oktober 2021)