I vår serie av filmer från Masthuggskajen berättar vi mer om den utveckling av stadsdelen som pågår just nu. Ambitionen för området är hög och här ska skapas en plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt. I området kommer det byggas både bostäder, hotell, kontor och verksamhetslokaler. Men också ges plats åt kultur, gatuliv, mötesplatser och grönska.

Vi har träffat några av dem som arbetar i projektet, på plats på kajen, för att få veta lite mer. I vår fjärde film möter du Daniel Sjölund och Torunn Vikengren, som arbetar med utvecklingen av hållbart resande på Masthuggskajen.

 

Kamera och klippning: Alexander Ljungqvist

Publicerad 12 augusti 2021 (Uppdaterad 18 oktober 2021)