Ett riktmärke i staden, synligt vid ankomsten från Haga station med Frilagret på höger sida. Illustration: Cobe för Global Business Gate.

Utvecklingen av projektet på Masthuggskajen har kommit till genom en serie workshops. En bedömningsgrupp med sakkunniga och fyra arkitektkontor har ingått. Deltagarnas expertis har utnyttjats för att finslipa och utveckla förslagen, vilket har gett fyra förslag av hög, jämn kvalitet.

”Ett hus som ska bli så högt som Global Business Gates höghus, behöver ge något tillbaka till staden. Det gör Cobes förslag, en stilig och karaktärsfull byggnad med svagt konkava fasader som bryter ner den höga skalan och skapar välkomnande entréer. Dessutom ändrar de konkava fasadytorna husets utseende beroende på varifrån man närmar sig det”, lyder motiveringen.

"Byggnaden har stor potential till att bli en ikonbyggnad i Göteborg i likhet med Läppstiftet eller Otterhall"

– Cobes förslag till bebyggelsens gestaltning är originell och vacker. Den tar inspiration från omgivande bebyggelse i material och färgsättning samtidigt som den tar ett nytt gestaltningsgrepp med en bearbetad torntopp, stiligt torn och väl gestaltad bottenvåning. Byggnaden har stor potential till att bli en ikonbyggnad i Göteborg i likhet med Läppstiftet eller Otterhall, menar Simon Wallqvist planarkitekt på stadsbyggnadskontoret som tillsammans med Björn Siesjö, stadsarkitekt, suttit med i bedömningsgruppen.

Ville utreda och förbättra kvaliteten – testade ny metod

Global Business Gate var egentligen redo för bygglov i somras men stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden var inte nöjda med gestaltningsförslaget.

– Byggnadens utformning bedömdes i ett tidigt skede inte motsvara stadens och projektets behov av god gestaltning i detta viktiga stadsrum. För att utreda och förbättra kvaliteten på gestaltningen av byggnaden och dess möte med staden påbörjades en process tillsammans med fastighetsägaren, Elof Hansson, och Sveriges Arkitekter, säger Simon Wallqvist,

Fyra arkitektteam deltog vid två workshoptillfällen där först projektets ingående värden, förutsättningar och tidigare gestaltning diskuterades. Därefter skissade respektive team på nya idéer. Vid andra workshoptillfället presenterade arkitekterna sina förslag som därefter diskuterades inför slutgiltig bearbetning.

– Processen och resultatet blev mycket bra. Genom dessa öppna samtal och skissprocesser mellan stadens representanter, exploatör med tekniska experter och flera arkitektteam kunde den samlade kunskapen kring projektet fördjupas och processen förstärkas, menar Simon Wallqvist.

"Fördelen med metoden är att det blir en mer dynamisk process och att man i det gemensamma skissandet kan pröva och diskutera olika lösningar."

Det är inte första gången metoden används i Göteborg – motsvarande modell har även använts för Botaniska och Wieselgrensplatsen.

– Fördelen med metoden är att det blir en mer dynamisk process och att man i det gemensamma skissandet kan pröva och diskutera olika lösningar. Det resulterar i slutändan i bättre förslag.

Metoden kommer säkert att användas igen och utvecklas och förbättras, menar Simon Wallqvist:

– Vi vill pröva och utveckla flera typer av processer för att anpassa till olika projekt. Förutsättningar skiljer sig åt och då kan även processerna vara olika. Huvudspåret för att nå hög kvalitet på stadens märkesbyggnader är ändå arkitekttävlingar och parallella uppdrag och det kommer vi att fortsätta med.

Om Global Business Gate

Kontorsprojektet Global Business Gate bygger på ett koncept där man skapar ett kluster för företag inriktad på internationell handel och affärer. Global Business Gate kommer att byggas på en ny halvö i Göta Älv i Göteborg och är en del i stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen. Totalt blir Global Business Gate 40 000 m² fördelat på två huskroppar. Projektet är delägt av Elof Hansson Fastigheter och Alecta.

Masthuggskajen

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

Publicerad 22 januari 2021 (Uppdaterad 15 februari 2022)