För att underlätta för växter och insekter att använda träden för att sprida sig kommer träd att planteras i rader, så kallade alléer, till exempel längs Första Långgatan.

För att underlätta för växter och insekter att använda träden för att sprida sig kommer träd att planteras i rader, så kallade alléer, till exempel längs Första Långgatan.

När utbyggnaden av Masthuggskajen är klar kommer det att finnas dubbelt så många träd där som det gör idag, och två nya parker. En större – Järnvågsparken – som byggs på överdäckningen av Götatunneln där det idag är parkeringsplatser. Och en mindre – Masthuggsparken – som ansluter i norr till Masthuggstorget där Kommersen loppmarknad finns idag.

Målet är att Masthuggskajen ska bli en mer hållbar plats där göteborgare och besökare vill mötas: Kanske strosa på kajen, ta en kaffe på nya Masthamnsgatan, träffas, leka eller bara hänga och titta på gatulivet. Där spelar träden och parkerna en viktig roll. 

– Träden och parkerna blir en kontrast mot de höga byggnaderna och bidrar till att skapa en hållbar och levande stadsdel med platser för aktivitet, rekreation och möten. Grönskan bidrar också med ekosystemtjänster, till exempel ta hand om regnvatten, erbjuda skugga och skydd för vind och sol, förklarar Malin Fornstedt, projektledare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

"Träden och parkerna blir en kontrast mot de höga byggnaderna och bidrar till att skapa en hållbar och levande stadsdel med platser för aktivitet, rekreation och möten. Grönskan bidrar också med ekosystemtjänster, till exempel ta hand om regnvatten, erbjuda skugga och skydd för vind och sol."

Visionsbild av Järnvågsparken som ska byggas ovanpå överdäckningen som ska göras av Götatunneln. Parken innehåller träd, gräsmatta och ligger nedanför hotellet som byggs bakom Folkets hus.

Den nya stadsdelsparken, Järnvågsparken på cirka 6 000 kvadratmeter, byggs på överdäckningen av Götatunneln, där det idag är parkeringsplatser.

Att vara träd på Masthuggskajen kan vara utmanande. Vind från havet, skugga från höga hus, torka, salt i mark och luft, översvämningsrisk och små jordvolymer. Det har gjort att projektledarna fått tänka nytt i val av trädarter.

– Vi har samarbetat med Henrik Sjöman från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Botaniska trädgården i Göteborg. Hans forskning kring hur och varför olika trädarter är framgångsrika i olika miljöer har gett oss värdefull kunskap i valet av trädarter, säger Malin Fornstedt.

"Vi har samarbetat med Henrik Sjöman från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Botaniska trädgården i Göteborg. Hans forskning kring hur och varför olika trädarter är framgångsrika i olika miljöer har gett oss värdefull kunskap i valet av trädarter."

Det är många funktioner som ska få plats när en stad byggs, inte minst under mark. För att säkerställa att träd och växter får plats i en tät stadsmiljö som Masthuggskajen använder projektledarna ett planeringsverktyg som kallas grönytefaktor.

– Grönytefaktorn är en hjälp för att prioritera att träd och annan grönska få plats, så att vi kan skapa bättre mikroklimat och luftkvalitet, ökad biologisk mångfald men också attraktiva ytor för vistelse och rekreation, berättar Malin Fornstedt.

"Grönytefaktorn är en hjälp för att prioritera att träd och annan grönska få plats, så att vi kan skapa bättre mikroklimat och luftkvalitet, ökad biologisk mångfald men också attraktiva ytor för vistelse och rekreation."

Visionsbild över Masthuggsparken som ska byggas på Masthuggskajen. Torghandel, myller av människor, cykelställ och människor som kommer cyklande, träd och annan grönska.

Masthuggsparken, på cirka 1 700 kvm, kommer att ligga norr om Masthuggstorget och kopplar samman torget med den nya spårvagnshållplatsen. Det blir en grön oas för lugnt vardagsliv med sittplatser i solläge.

Publicerad 30 mars 2021 (Uppdaterad 16 maj 2022)