De två tornen intill E6 blir 15 respektive 26 våningar höga.

Vad?

Ett projekt som bidrar till Göteborgs nya skyline i norra delen av Gårda är de två kontorsskraporna Gårda Vesta med sina 15 respektive 26 våningar. Byggnaden består av 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang, garage och en grön utomhusterass på åttonde våningen.

I garaget kommer det att finnas 200 cykelparkeringsplatser och 48 parkeringsplatser för bil.

Var?

Norra Gårda intill E6:an.  

Varför?

Gårda har utvecklats lite i skymundan av vad som händer i exempelvis Älvstaden och Gamlestaden. Sammantaget är dock utvecklingen i området minst lika omfattande som i de mer omtalade delarna av staden.

På Gårda kommer kontorsfastigheter att varieras med lokal handel och bostäder. Området ligger strategiskt väl till för både cyklister och när- och långpendlare via E6 och E20.

När?

Gårda Vesta beräknas vara klart för inflyttning hösten 2021 och blir Göteborgs första byggnad certifierad enligt Well Building Standard. Det är en internationell certifiering som helt och hållet fokuserar på välmående och hälsa för alla som vistas i byggnaden.

Vem?

Gårda Vesta utvecklas av Platzer.

Gårda Vesta intill E6 består av 26 600 kvadratmeter kontor samt restaurang, garage och en grön utomhusterass på åttonde våningen. Inflyttning beräknas till hösten 2021.

Gårda Vesta beräknas vara klart för inflyttning hösten 2021 och blir Göteborgs första byggnad certifierad enligt Well Building Standard. Det är en internationell certifiering som helt och hållet fokuserar på välmående och hälsa för alla som vistas i byggnaden.

Kontakt

  • Robert Hanzén
  • Fastighetskontoret
Uppdaterad 30 juni 2022