Kajen kommer att stabiliseras med stålrörspålar som blir förankrade i berget under Göta Älv. Samtidigt får kajen ett högra älvkantsskydd som ska skydda mot höga vattennivåer. Arbetet sker med stor respekt för den historiska miljön som kajen är. Stenarna i markbeläggningen och krönstenarna till murarna kommer att återanvändas, så att det fortsatt kommer att vara ett trevligt promenadstråk med tydliga spår av platsens historia.

Foto och redigering: Alexander Ljungqvist

Publicerad 26 mars 2021 (Uppdaterad 29 september 2021)