Foto: Magnus Brink

Vad?

Palmhuset är en kulturhistoriskt mycket värdefull byggnad, som är byggnadsminnesförklarad sedan 1976.  Byggnaden har cirka 370 000 besökare varje år, och är också tillgänglig för att hyra för ceremonier som vigslar och minnesstunder. Idag finns det få växthus av samma ålder och storlek som Palmhuset bevarade i Europa, vilket gör det unikt, inte bara lokalt och regionalt utan även i ett internationellt sammanhang. 

Under restaureringen kommer hela Palmhuset renoveras både invändigt och utvändigt. Bland annat innebär detta att man blästrar gjutjärnsstommen, tar bort rost och målar hela konstruktionen. Dörrar byts ut mot mer tidsenliga dörrar, och fönster ska antingen renoveras eller bytas ut. Dessutom ska hela taket få nytt glas.

Även olika funktioner i huset ska förbättras, genom att man till exempel byter ut bevattningssystemet, och även ser över andra installationer i byggnaden.

Var?

Palmhuset ligger mitt i Trädgårdsföreningen i hjärtat av Göteborg. Trädgårdsföreningen ligger intill kanalen mellan Centralstationen i norr, Heden i söder, Gamla Ullevi i öster och Bältesspännarparken i väster, och har i sin helhet cirka 1,7 miljoner besökare varje år.

När?

Restaureringen kommer att göras under sommarhalvåret under fyra somrar, 2023-2026. Anledningen till att arbetet görs på sommaren är för att skydda de känsliga växter som finns i byggnaden. Eftersom byggnaden består av fem olika huskroppar kommer restaureringen göras i etapper, där en huskropp i taget stängs av. På detta sätt kan Palmhuset vara öppet för besökare under tiden.

Första etappen startar i mitten av april 2023 och planeras vara färdig i oktober 2023.

Vem?

Det är stadsfastighetsförvaltningen i Göteborgs Stad som förvaltar byggnaden och ansvarar för restaureringsprojektet.

Entreprenör är inte klar ännu.

Kontakt

  • Charlotte Karlsson
  • Projektägare
Uppdaterad 3 mars 2023