Fasaden på idrottshallen ska utsmyckas med ett konstverk av Maria Andersson.

Vad?

Skolan som byggdes 1941 är ett kulturminne och har renoverats genom åren. Nu behöver lokalerna anpassas för äldre elever. Bland annat byggs en ny, delningsbar idrottshall. Lokalerna tillgänglighetsanpassas med hiss. Ytterligare en musiksal byggs i befintliga lokaler, samt flera klassrum och specialsalar. Utomhus sker en uppfräschning av markytan mellan huskropparna och en avlastningszon.

Var?

Sannaskolan är en byggnad i funkisstil som ligger i Sandarna i stadsdelen Majorna-Linné. En arkitekttävling hölls 1938 där Arkitekten Å Wahlberg fick första pris. Skolan byggdes 1939–41 enligt hans ritningar. Skolan invigdes 1941 och hade då 1 339 inskrivna elever. Den har ett fritt läge men ligger ändå i närheten av bostäder och byggdes i funktionalistisk stil. Skolbyggnaden består av tre delar uppförda i vinkel. Trapphusen och korridorerna är väl bevarade.

Skolgården har rustats upp och nu finns där en fantastiskt fin skolgård där eleverna har stora möjligheter till lek och rörelse på rasterna. 

Varför?

Sannaskolan F-9 blir till hösten 2022 en årskurs 7–9 skola.

Årskurserna F-6 ersätts av en ny skola med arbetsnamnet Silverkällan, som tillvaratar idén om att samnyttja lokaler för flera verksamheter, i det här fallet vård- och omsorgsboende och skola.

Elever som går på Sannaskolan F-5 kommer bli flyttade till Silverkällan hösten 2022. Årskurs 6 i nuvarande Sannaskolan går över till Sannaskolan 7-9.

När?

Ombyggnad och tillbyggnad sker etappvis. Hus B planeras stå klart till höstterminen 2023. Åtgärderna i hus A planeras genomföras VT 2023-HT2024.

Vem?

Lokalförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Upphandlad entreprenör för hus B är Tage & Söner.

Kontakta gärna

  • Annie Gjers
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022