– Det här är mycket positiva nyheter, eftersom vi nu kan fortsätta att planera för byggstart första kvartalet 2024. En helt ny process hade inneburit stora tidsförskjutningar, säger Caroline Lyrehed som är delprogramledare för Skeppsbron.

Det första som vi kommer att påbörja är de förberedande arbetena för infrastruktur samt den stora garageentreprenaden. Redan nu arbetar vi med att hitta så bra lösningar som möjligt för framkomligheten i området under byggtiden.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2020 har Göteborgs Stad skapat en projektorganisation där förvaltningar och bolag tillsammans planerar för byggnationen av Skeppsbron. Målet för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, ett garage, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Publicerad 21 september 2022 (Uppdaterad 22 september 2022)