Översiktbild av Slottsskogsvallens entrépark.

Vad?

Området runt Slottsskogsvallen har rustats upp. Bland annat har entréparken omvandlats till en aktivitetspark och friidrottsanläggningen har målats om till sina ursprungsfärger. 

Slottsskogshallen som främst användes av föreningar anslutna till friidrottsförbundet eller gymnastikförbundet, brann ner 2019.  Nu planeras byggnation av en ny sporthall som får verksamhetsanpassade ytor efter förbundens behov. 

Var?

Slottsskogsvallens idrottscentrum ligger söder om Slottsskogen och Margretebergsgatan och norr om Frölundaborgs allé. 

En ny sporthall ska nu byggas inom idrottsområdet, på samma plats där den gamla Slottsskogshallen låg.

Varför?

Området har utvecklas och rustas upp till en mötesplats för aktiviteter, evenemang och idrott. 

Slottsskogshallen brann ner 2019 och då blev föreningar inom friidrottsförbundet och gymnastikförbundet utan lokal för sina verksamheter.

När?

Arbetet har pågått i flera år och startade med en idéstuide 2013. 2018 ordnade Göteborgs Stad en arkitekttävling för hur entréparken kan rustas upp.  Under 2020-2021 har arbeten pågått både på friidrottsanläggningen och i entréparken. De allra flesta delarna av upprustningsarbetet är nu klart. 

Förstudie av en ny sporthall pågår.

Vem?

Idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för upprustningen av Slottsskogsvallen och dess entrépark samt ny sporthall.

Film Slottsskogsvallens entrépark

Frågor och svar

Friidrottsarenan Slottsskogsvallen och dess entrépark byggdes för hundra år sedan, inför Göteborgs jubileumsutställning, som en hyllning till den då 300 år gamla staden. Inför 400-årsjubileet har arenan nu rustats upp och målats om till sina ursprungsfärger.

I takt med att Göteborg växer får också Slottsskogsvallens entrépark en viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang. Parken har fått ansiktslyft och fått mer innehåll för olika aktiviteter så som pingsibord, gungor och en scen med spegeltak. 

2017/2018 ordnade Göteborgs Stad tillsammans med Sveriges Arkitekter en arkitekttävling. Syftet med tävlingen var att få fram en attraktiv och gestaltad park för aktivitet. Tävlingsformen säkerställde att man fick in flera förslag som kunde vägas mot varandra, så att uppgiften blev belyst från flera olika aspekter.

Förslaget SPEG-LING som tagits fram av Nyréns Arkitektkontor vann tävlingen.

Tävlingsbidragen fanns publicerade på denna webbsida. Bidragen visades också upp i Stadsmuseets utställningshall och i entrén till Slottsskogsvallens gym. Både på webbsidan och vid de fysiska utställningarna har alla som vill haft möjlighet att tycka till om vad de gillar och inte gillar med de olika förslagen. 

Totalt kom cirka 450 kommentarer in kring de olika förslagen. För att juryn skulle kunna fatta ett så bra beslut som möjligt fick den in synpunkter från olika referensgrupper. Synpunkterna från allmänheten fungerade som en referensgrupp. Andra referensgrupper bestod av sakkunniga på stadsbyggnad, bygglov, drift, ekonomi, genomförande och trafik. 

Kontakt

  • Dijan Vranjic
  • Projektledare, Idrotts- och föreningsförvaltningen
  • Telefonnummer: 031-368 21 87
Uppdaterad 28 december 2022