En vision om hur området skulle kunna se ut från sydost.

Vad?

Tanken bakom detaljplanen är att ge polisen det utrymme den växande organisationen behöver, samtidigt som en upprustning av gatorna i området genomförs. Hela området ska bli mer stadsmässigt med trygga gator där bottenvåningarna är mer öppna än i dag.

Var?

Området som ingår i detaljplanen för Smålandsgatan ligger centralt, precis vid Ullevi och bara 500 meter från Centralstationen. Ändå är det inte några av de mest välkända kvarteren i Göteborg, fastän det redan finns polishus, idrott och bostäder i området.

Varför?

Syftet är att bygga mer där det redan är byggt, så att utbudet av bostäder och arbetsplatser blir större och kvaliteten bättre för dem som bor, arbetar eller besöker området.

Hur

I planen är det möjligt att bygga ut och bygga till Rättscentrum. Närheten till Rättcentrum och Gamla Ullevi gör att säkerheten är en viktig del av arbetet med detaljplanen. Polisutryckning och utrymning av idrottsanläggningarna ska ske på ett bra sätt samtidigt som det ska finnas möjlighet till det folkliv som en så här central del av Göteborg behöver. Här ska det vara både ett tryggt och trivsamt.

Kontakt

  • Viveca Risberg
  • projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
  • Charlotte Olsson
  • Kommunikationsstrateg
Uppdaterad 30 juni 2022