I detaljplanen som arbetats fram vill man säkerställa att byggnaden bevars, då den utgör ett intresse för kulturmiljön. Enligt planen ska fastigheten fortsätta möjliggöra för djurhållning och som besöksanläggning.

När är samrådsmötet?

Tisdagen den 12 april klockan 17.30-19 i sessionssalen, på Köpmansgatan 20, plan 1

Var kan jag se förslaget?       

Förslaget till ny detaljplan finns att läsa i sin helhet här.

Det ställs också ut på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, plan 1.

Hur lämnar jag mina synpunkter?                   

Samråd pågår fram till den 29 april 2022. Då kan du lämna dina tankar och synpunkter om området. Enklast gör du det genom att trycka på knappen "Lämna synpunkter".

Publicerad 7 april 2022 (Uppdaterad 8 april 2022)