Planen planeras att gå ut på samråd under hösten/vintern 2021 och då kommer allmänheten att få ta del av planförslaget och lämna synpunkter. För Stora Torps stall pågår en uppsägning, det görs för att omförhandla avtalen med hyresgästerna för stall- och hönsverksamheten.

Läs mer om Stora Torps Stall här.

Kontaktperson:
Magnus Uhrberg, enhetschef Distrikt Väster, exploateringsavdelningen, fastighetskontoret
E-post: magnus.uhrberg@fastighet.goteborg.se

Illustrerarad karta där fastighet Torp 749:140 är markerad.

Kartvy som visar området som berörs av detaljplanearbetet för Torp 749:140. Syftet med detaljplanen är att bevara den unika kulturmiljö som finns idag med bland annat stallarna.

Publicerad 1 april 2021 (Uppdaterad 9 april 2021)