Svenska Mässans nya höghus klart för samråd, bilden är en visionsbild från arkitekttävlingen. Bild: Tham & Videgård.

Vad?

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett nytt höghus som markerar Mässans entré mot Korsvägen. Tanken är också att öppna mässhallens bottenvåning mot Skånegatan och att skapa nya verandor som öppnar för mötesplatser även utomhus. Planen ska också göra att området mellan Svenska Mässan och Korsvägen blir en inbjudande utomhusmiljön för boende och besökare. Planförslaget utgår från platsens förutsättningar så att miljö- och kulturmiljövärden tas tillvara samtidigt som byggnadens fasad som öppnar sig mot den omgivande staden och en mötesplats i två våningar kan skapas.

Förslaget ger möjlighet för många verksamheter i den nya byggnaden, som hotell, restaurang, kontor, mässverksamhet och kategoribostäder, exempelvis studentbostäder.

Var?

Det här är Svenska mässans fjärde torn, vid Korsvägen.

Varför?

Svenska Mässan vill förnya och öppna upp sin verksamhet mot den omgivande staden. Tanken är också att skapa en tydligare entré mot Korsvägen. Grunden för detaljplanen är en arkitekttävling som Svenska Mässan tillsammans med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter anordnade. Det vinnande förslaget, +One, beskrevs av juryn som en tredelad komposition som utgörs av verandan som relaterar till stenstaden, tornet vars form samspelar med staden och kronan, som i sig blir en tydlig signal och attraktiv målpunkt.

När?

Samråd under första kvartalet 2023 och en granskning preminärt vid årsskiftet 2023-2024. Antagandet av planen planeras till andra halvan av 2024. Om allt går som planerat kan byggstarten bli under 2026 med en byggtid på cirka tre år.

Kontakt

  • Sabina Uzelac
  • projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad 26 januari 2023