Vad

Citygate kommer med sina 144 meter att bli Nordens högsta kontorsbyggnad. Det går att jämföra med närliggande ”Gröna skrapan” som är 60 meter hög. Citygate kommer att bestå av ca 42 000 kvadratmeter kontorsyta, fördelat på 36 våningar.

Kineum är en 27 våningar hög kontorsbyggnad. Byggnaden är på totalt 30 000 kvadratmeter och kommer att byggas samman med den befintliga fastigheten på Drakegatan 6–10. Arkitekturen hämtar inspiration från såväl Göteborgs hamnkranar och fiskenäring. Kineum kommer förutom kontor också att innehålla ett hotell. Toppvåningen kommer att erbjuda plats både för hyresgäster och besökare, och utanför byggnaden skapas en torgyta med uteserveringar och platser för rekreation och möten.

Var?

Citygate ligger mellan Ullevigatan och Fabriksgatan.

Vid Drakegatan i hjärtat av Gårda byggs Kineum.

Varför?

Citygate och Kineum förändrar Göteborgs skyline och förtätar staden med arbetsplatser i centrala lägen.

När?

Båda byggnaderna byggs nu och beräknas stå klara 2022.

Vem?

Citygate utvecklas av Skanska .

Kineum utvecklas av Platzer.

Före
Efter

Citygate i Gårda vid Ullevimotet.

Kineum i Gårda vid Ullevimotet.

Kontakt

  • Robert Hanzén
  • Fastighetskontoret
Uppdaterad 30 juni 2022