Framtidens Korsvägen ska vara en säkrare och grönare plats än vad det är i dag. Utrymme ska ges åt fotgängare och cyklister.

Vad?

Som en del av Västlänken byggs nu en tågstation under Korsvägen. Parallellt med att det bygget färdigställs, kommer Korsvägen att utvecklas ovan mark. Det kommer bland annat att byggas ett nytt resecentrum, anläggas ny spårväg och hållplatslägena flyttas. Framtidens Korsvägen kommer att ge mer plats för gående och cyklister, och mindre plats för biltrafik. 

Var?

Den nya tågstationen får tre uppgångar: en mitt på Korsvägen, en norr om Universums entré och en i väster uppe vid Göteborgs Universitets byggnad Artisten.

Varför?

Tågstationen under Korsvägen beräknas bli en av Sveriges tio mest trafikerade tågstationer och göra Korsvägen till en ännu viktigare knutpunkt i Göteborgs och regionens kollektivtrafik. Därför behöver kapaciteten för kollektivtrafik och cykel stärkas ovan mark, medan biltrafiken får reducerad kapacitet. Detta är linje med  ambitionerna att öka det hållbara resandet. Korsvägen har upplevts som en rörig plats med många vägar att korsa. Det nya Korsvägen kommer att ha fler vistelseytor och det kommer att vara lättare att ta sig fram där. 

När?

När bygget av nya knutpunkten uppe på Korsvägen kan starta och därmed stå färdig beror mycket på när Trafikverkets projekt Västlänken kan lämna tillbaka ytorna till staden. Bedömningen just nu (sep 2022) är att knutpunkten blir helt färdig senast i slutet av 2029. De flesta funktionerna, som nya hållplatslägen, resecentrum m m kommer dock att finnas på plats dessförinnan.

Vem?

Trafikverket ansvarar för bygget av tågstationen som en del av Västlänken. Göteborgs Stad ansvarar för arbetena ovan mark i projektet Knutpunkt Korsvägen. Västtrafik bygget ett nytt resecentrum. 

Visionsbild Korsvägen efter 2026. Illustration: Tomorrow

Före
Efter
Korsvägen

Station Korsvägen

Frågor och svar om Korsvägenområdet

Johannebergs landeri tillsammans med landeriparken är kulturhistoriskt värdefulla för Staden, som tillsammans med flertalet andra landerier vittnar om Göteborgs unika historia. Både Johannebergs landeribyggnader och landeripark ska bevaras, men det finns möjlighet att utveckla både parken och byggnaderna för att göra platsen mer publik. Parken blir även en del av det gröna stråket mellan Renströmsparken och Liseberg.

Samtliga pendel- och regiontåg som idag trafikerar Göteborgs Central, förutom tåg som går till och från Borås. Dessa kommer fortfarande gå via Liseberg Station och Gårdatunneln. Flera av tågen som kommer norrifrån kommer vända vid Korsvägen. 

Exakt vilka spårvagnslinjer som kommer att gå förbi Korsvägen och mellan vilka hållplatser är en fråga för Västtrafik i deras planering. Men själva spåren kommer gå ungefär som tidigare, dvs innan bygget av Västlänken startade. Det innebär att det kommer att kunna gå spårvagnar längs Södra Vägen, mellan Södra Vägen (söder om Korsvägen) och Skånegatan samt mellan Örgrytevägen och Södra vägen norrut. Dessutom kommer det bli möjligt att köra spårvagnar från Örgrytevägen söderut på Södra Vägen och omvänt. Däremot blir det ingen direktkoppling mellan Örgrytevägen och Skånegatan norrut. Vill man åka den sträckan får man byta vid Korsvägen.

Kontakt

  • Viveca Risberg
  • projektledare stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 16 45
  • Peter Wannding
  • Kommunikationsansvarig Västlänken i staden
  • Telefonnummer: 073-910 23 88
Uppdaterad 30 juni 2022