Dag Hammarskjöldsleden är en av de större infarterna till centrala Göteborg. Den sträcker sig från Järnbrottsmotet in till Linnéplatsen och byggdes under 1960-talet som en del av ett planerat system av trafikleder. Men trafiken har förändrats under åren, och leden har idag en annan funktion än vad som tidigare var tänkt. Trafiken på leden har minskat med nästan 50 procent sedan 1970-talet. Samtidigt har önskan om att bo i Göteborg ökat, och med det också bristen på bostäder. Här finns en stor potential i Högsbo och Frölunda. 

I de planer som finns i arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda så kommer den barriär som Dag Hammarskjöldsleden är i dag att förändras. I stället blir leden en boulevard som en förlängning av Linnégatan och Husargatan, med bebyggelse på båda sidorna. 

Tanken är att omvandla motorleden till en boulevard eller stadsgata, omgiven av bostäder, kontor, service och handel.

Tanken är att omvandla motorleden till en stadsgata, omgiven av bostäder, kontor, service och handel. På gatan ska det finnas plats för cyklister och gående, med möjlighet att korsa gatan på flera ställen.

Nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Frölunda-Högsbo, och där är Dag Hammarskjöldsledens omvandling en viktig pusselbit för att få området från Linnéplatsen att växa ut ända till Järnbrott. 

Läs mer om fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.

Läs mer om trafikkontorets åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard.

Kontakt

  • Patrik Centerwall
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 23 juni 2021