Dag Hammarskjöldsleden

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled, men planen är att den i framtiden ska bli en stadsgata med plats för bostäder, handel, kontor och service.

Dag Hammarskjöldsleden är en av de större infarterna till centrala Göteborg. Den sträcker sig från Järnbrottsmotet in till Linnéplatsen och byggdes under 1960-talet som en del av ett planerat system av trafikleder. Men trafiken har förändrats under åren, och leden har idag en annan funktion än vad som tidigare var tänkt. Trafiken på leden har minskat med nästan 50 procent sedan 1970-talet.

Dag Hammarskjöldsleden är tänkt att bli en förlängning av Linnégatan och Husargatan, med bebyggelse på båda sidorna och med minskad trafik. 

Tanken är att omvandla den i dag tättrafikerade motorleden till en boulevard eller stadsgata, omgiven av bostäder, kontor, service och handel.

Tanken är att omvandla den i dag tättrafikerade motorleden till en stadsgata, omgiven av bostäder, kontor, service och handel. På gatan ska det finnas plats för cyklister och gående, med möjlighet att korsa gatan på flera ställen.

Nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Frölunda-Högsbo, och där är Dag Hammarskjöldsledens framtida utformning i fokus.  I förslaget presenteras tre olika alternativ för utvecklingen av Dag Hammarskjöldsleden och den omgivande stadsbebyggelsen. Alla alternativ har gemensamt att leden ska bli en stadsgata, att det ska vara bostäder i anslutning och att ny spårvagnslinje ska dras från Marklandsgatan och ner genom området.

Läs mer om fördjupningen av översiktsplanen för Frölunda-Högsbo här.

Uppdaterad 29 juli 2020