E45 anpassas för en ny älv- och bangårdsförbindelse.

E45 anpassas för en ny älv- och bangårdsförbindelse.

E45 Lilla Bommen – Marieholm

Europaväg 45 byggs om mellan Lilla Bommen och Marieholm i centrala Göteborg. Sträckan anpassas för en ny älv- och bangårdsförbindelse, utbyggnaden av Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet.

Leden sänks cirka 6 meter på den cirka 800 meter långa sträckan mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Halva sträckan ska överdäckas vilket ger förutsättningar för byggnader ovan tunneltaket. Den nya tunneln sträcker sig mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan.

För en framtida överdäckning förbereds även resterande del av nedsänkningen. Vid Kämpegatan och Falutorget blir det även två nya trafikmot.

För att skapa två genomgående körfält för E45 breddas bron vid Gullbergsmotet.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Tema: Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter
Uppdaterad 12 september 2019