E45 anpassas för en ny älv- och bangårdsförbindelse.

E45 anpassas för en ny älv- och bangårdsförbindelse.

Bebyggelse på Götaleden - E45

När Götaleden är nedsänkt och överdäckad öppnar det för att kunna bygga stad med arbetsplatser och bostäder i ett centralt läge med goda kollektivtrafikmöjligheter.

Europaväg 45 mellan Lilla Bommen och Marieholm, som också kallas för Götaleden, sänks ner ungefär sänks cirka 6 meter på den cirka 800 meter långa sträckan mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Halva sträckan överdäckas vilket ger möjlighet att bygga ovanpå tunneltaket.

Den nya tunneln som byggs, Gullbergstunneln, sträcker sig mellan Stadstjänaregatan och Torsgatan. För en framtida överdäckning förbereds även resterade del av nedsänkningen. Vid Kämpegatan och Falutorget blir det även två nya trafikmot. För att skapa två genomgående körfält för E45 breddas bron vid Gullbergsmotet.

När Gullbergstunneln är klar och trafikleden är nedsänkt och överdäckad så har vi möjlighet att skapa stadsliv i ett centralt läge nära vattnet. Här kan det bli fem nya kvarter i ett av Sveriges bästa pendlingslägen i och med närheten till centralstationen. Allt som allt kan det blir över 3500 arbetsplatser, handel i bottenplan och 400 bostäder.

Här kan det bli fem nya kvarter i ett av Sveriges bästa pendlingslägen i och med närheten till centralstationen. Allt som allt kan det blir över 3500 arbetsplatser, handel i bottenplan och 400 bostäder.

Boulevarden som placeras ett kvarter från Gullbergstunnelns tak blir också en ryggrad mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Boulevarden ska bli ett stråk med liv och rörelse och passerar olika platser som Packhusplatsen, Kanaltorget och Bergslagsbanans stationspark. 

Att bygga stad ovanpå en trafikled är naturligtvis komplicerat, en av många utmaningar som måste lösas och som staden nu jobbar med är hur vi ska hantera luftmiljön i området.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Tema: Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter
Uppdaterad 8 november 2019