Spårvägsnätet i centrala Göteborg är känsligt för störningar. Det gäller både vid planerade ändringar och mer oplanerade trafikomläggningar.

Vi står inför flera projekt som kommer att påverka spårvagnstrafiken. När Drottningtorget ska byggas om och kanalmurarna vid Fattighusån och Stora Hamnkanalen renoveras behöver spårvagnstrafiken också tillfälligt läggas om.

Därför startar nu detaljplanen som behövs för att länka ihop spårvagnsspåren på Södra Vägen med Skånegatan.

Därför planeras spårvagnsspåren på Södra Vägen att länkas ihop med Skånegatan

Då blir det bland annat möjligt att avlasta trafiken vid Brunnsparken, som är en central knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg. Länken ska avlasta spårvagnsnätet under renoverings- och ombyggnadsarbeten och kommer då att trafikeras fullt ut.

För att förbättra framkomligheten för gående och cyklister planeras gång- och cykelväg utmed Engelbrektsgatan.

Kontakt

  • Charlotte Olsson
  • Kommunikationsstrateg
Uppdaterad 8 juli 2021