Detaljplanen för Engelbrektsgatan sträcker sig över den delen av Engelbrektsgatan som går förbi Heden. Här är det tänkt att spårvagnsnätet mellan Södra vägen och Skånegatan ska länkas samman. Samtidigt ska framkomligheten för cyklister bli bättre och de kulturmiljövärden som finns i området bevaras och utvecklas.

Nu går detaljplanen ut på samråd och det finns möjlighet att lämna sina tankar och synpunkter. Ett bra tillfälle att höra mer om detaljplanen är vid samrådsmötet den 9 december. Då finns också möjlighet att ställa frågor i chatten. Mötet startar klockan 16.30. För att genomföra samrådsmötet på ett tryggt och smittsäkert sätt så kommer samrådsmötet att ske digitalt.

Är du vid en dator kan du ansluta till mötet via en webbläsare, då det också är möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta i mötet så behöver du  ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

För den som inte är bekväm med att delta i ett digitalt möte så kommer det att finnas telefontider då du har chansen att prata med en handläggare och delge dina tankar och ställa dina frågor om detaljplanen.

Precis som vanligt kan du också lämna dina tankar i den synpunktshanterare som är öppen under hela samrådsperioden, med start den 2 december 2020 och avslutas den 19 januari 2021.

Vill du höra projektledaren för detaljplanen, Sandra Trzil, berätta om planen? Titta på lunchföreläsning från den 30 november.

Länk till samrådsmöte Samrådsmöte den 9 december klockan 16.30.

Länk till lunchföreläsning Se lunchföreläsning om detaljplanen för Engelbrektslänken i serien Den nya staden, från den 30 november, 2020. (Tillgänglig till 28 december 2020.)

Länk till synpunktshanteringen  Synpunkter kan lämnas mellan den 2 december, 2020, till och med den 19 januari, 2021.

Publicerad 30 november 2020 (Uppdaterad 10 december 2020)