Visionsbild för den planerade spårvägen och omgörningen som förväntas förbättra för cyklister och gående vid den del av Engelbrektsgatan som ligger vid Heden.

Engelbrektslänken

Titta på förslaget till ny detaljplan för Engelbrektsgatan

Idag startar granskningen av detaljplanen för spårväg på en del av Engelbrektsgatan. Det är sista tillfället du formellt kan göra din röst hörd innan planen antas.

Nu har du möjlighet att se det färdiga förslaget till ny detaljplan för en del av Engelbrektsgatan. Planen innehåller bland annat en ny spårvagnssträckning som är tänkt att avlasta hållplatserna i Brunnsparken och Drottningtorget vid planerade eller oplanerade stopp där. Detaljplanen innehåller också förbättring för cyklister och gående längs den sträcka av gatan som planen omfattar.

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter och se om dina synpunkter från samrådet tagits med på ett bra sätt. Du har fram till den 24 augusti på dig att lämna dina tankar om planen.

Läs mer och lämna dina synpunkter här.

Publicerad 7 juli 2021 (Uppdaterad 7 juli 2021)