Evenemangsområdet

Var du med och slog publikrekord på Håkan Hellström? Eller kommer du hit för att se film och hockey, träna eller kolla på hajar? Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Under 2017 pågick en utredning om områdets utveckling. Den är nu klar. Den 23 maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med projektet.
Utredning pågår.

Skiss på förslaget där arenorna placeras norr om Valhallagatan.

Vad är evenemangsområdet?

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. Strategin var en gång i tiden att samla evenemang, arenor och mötesplatser mitt i city och i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer. Det gör Göteborg unikt bland större städer, och är något som Göteborgs Stad vill utveckla ytterligare med nya upplevelser och mötesplatser.

Projektet ska ta fram ett förslag på planering och genomförande av ett utvecklat evenemangsområde. En del är ta fram förslag på hur Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthallar ska ersättas norr om Valhallagatan. Scandinavium ska ersättas eftersom arenan inte lever upp till de krav dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen rivs för att ge plats för bygget av Västlänken. I nära anslutning till arenorna ska ett nytt centralbad byggas för att ersätta Valhallabadet och Valhalla IP flyttas till Heden.

På den södra sidan av Valhallagatan ska ett upplevelsecenter med tonvikt på handel, caféer och restauranger utvecklas. I området kan det till viss del finnas hotell, kontor och bostäder.

Kommunstyrelsen fattade beslut om fortsättningen för projektet 23 maj 2018 via ett gemensamt yrkande av S, M, L och KD

Vad tyckte medborgarna?

Under maj 2017 genomfördes medborgardialoger vid nio olika tillfällen i fyra stadsdelar, kring utvecklingen av framtidens evenemangsområde. Boende, besökare, kultur, näringsliv och föreningar fick möjlighet att tycka till. Resultatet från medborgardialogen finns som bilaga till slutrapporten

Bilden av evenemangsområdet är idag positiv särskilt i samband med evenemang och göteborgarna välkomnar en utveckling av området. Området ses framför allt som ett evenemangsområde med betoning på upplevelser och aktiviteter, medan bostäder och kontor är förhållandevis lågt prioriterat.

I dialogerna påpekas att tyngdpunkten när området utvecklas bör ligga på att stärka det som är bra och addera saker som skapar ännu mer värde, särskilt i de offentliga rummen som man vill ska vara attraktiva, tillgängliga och trygga mötesplatser. Burgårdsparken, Mölndalsån, Stora Katrinelunds landeri och Actionparken är exempel på sådant som redan idag uppfattas ha ett värde och som det går att bygga vidare på.

Uppdaterad 29 juli 2020