Evenemangsområdet

Var du med och slog publikrekord på Håkan Hellström? Eller kommer du hit för att se film och hockey, träna eller kolla på hajar? Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Under 2017 pågick en utredning om områdets utveckling. Den är nu klar. Den 23 maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med projektet.
Utredning pågår.
2016

Utredningen beställs

Kommunstyrelsen beställer en utredning av hur Scandinavium och Lisebergshallen ska kunna ersättas. En projektgrupp börjar arbeta på senhösten. Dialogmöten förbereds. Idéer samlas in från olika håll.
2017

Arkitektbyrå anlitas

Erik Giudice Architects (EGA) anlitas. Tillsammans med projektgruppen utreds alternativa placeringar för arenorna i kombination med övrig stadsutveckling inom evenemangsområdet.
Maj 2017

Dialogmöten hålls och konsult anlitas

Konsultbyrån Leisure development Partners (LDP) anlitas för att göra en marknads- och trendanalys för bland annat arenor, handel, nöje, mat och dryck samt hotell och mötesverksamhet i evenemangsområdet. Dialog med göteborgarna hölls under maj.
23 augusti 2017

Delrapport till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får ett förslag på hur de nya arenorna kan placeras. De två alternativ som projektet förordar är en placering av arenorna söder om Valhallagatan alternativt en placering norr om Valhallagatan.
20 september 2017

Kommunstyrelsen fattar beslut om arenaplaceringar

Politikerna i kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslag från projektet. Den fortsatta utredningen avgränsas till att utreda två alternativa placeringar av arenorna. Norr om Valhallagatan och söder om.
13 december 2017

Tjänsteutlåtande och slutrapport till kommunstyrelsen

Projektet lämnar ett tjänsteutlåtande och slutrapport till kommunstyrelsen att ta ställning till. Rapporten från medborgardialogerna finns som bilaga.
23 maj 2018

Yrkande tas i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet från S, M, L, KD. Det innebär att stadsledningskontoret ska ta fram ett komplett och detaljerat förslag till helhetslösning för hur skapandet av de två nya arenorna samt ett i övrigt utvecklat evenemangsstråk ska planeras och genomföras.
Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 29 juli 2020)