Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Med sikte på 2021 fortsätter vi att utveckla parken till en stadspark för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för "det första Göteborg".

Park och naturförvaltningen har sedan början av 2006 arbetat med att utveckla Färjenäsparken till en av Göteborgs stadsparker, i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och i takt med byggnationen av de nya bostadsområdena längs norra Älvstranden.

Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla parken till en plats för evenemang, aktivitet och rekration genom utbyggnad i två etapper, med siktet inställt på 2021 och därefter.

Redan idag är Färjenäsparken en välbesökt park med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. I parken finns till exempel en av Hisingens största lekplatser, ett uteklassrum, en motionsslinga på 1400 meter, fotbollsplan, skejtpark, plan för streetbasket samt utsikts- och picknickplatser med anlagda grillkärl.

Redan idag är Färjenäsparken en välbesökt park med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. 

Utbyggnaden av Färjenäsparken är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning "Blå & gröna stråk och oaser" inför stadens 400-årsjubileum 2021, som svar på göteborgarnas önskan fler sammanhängande stråk vid vatten och grönska, där människor enklare kan röra sig och mötas över stadsdelar, koppla av, uppleva kultur och natur.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607.

Uppdaterad 17 mars 2020