Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Under 2021 fortsätter vi att utveckla parken till en stadspark för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för ”det första Göteborg”.
Utbyggnad startar i januari 2021. Etapp 1 klar slutet av 2021.

Park och naturförvaltningen har sedan början av 2006 arbetat med att utveckla Färjenäsparken till en av Göteborgs stadsparker, i samverkan med Älvstranden Utveckling AB och i takt med byggnationen av de nya bostadsområdena längs norra Älvstranden.

Under 2020/2021 fortsätter arbetet med att utveckla parken till en plats för evenemang, aktivitet och rekreation genom utbyggnad i två etapper, med siktet inställt på slutet av 2021 och därefter.

Redan idag är Färjenäsparken en välbesökt park med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. I parken finns till exempel en av Hisingens största lekplatser, ett uteklassrum, en motionsslinga på 1400 meter, fotbollsplan, skejtpark, plan för streetbasket samt utsikts- och picknickplatser med anlagda grillkärl.

Redan idag är Färjenäsparken en välbesökt park med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk. 

Utbyggnaden av Färjenäsparken är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning "Blå & gröna stråk och oaser" inför stadens 400-årsjubileum. Ett svar på göteborgarnas önskemål om fler gröna oaser och sammanhängande stråk vid vatten, som binder samman staden och gör det lätt att mötas, koppla av och ta del av natur och kultur.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607. Läs mer om "det första Göteborg" i Vårt Göteborg.

I Färjenäsparken finns dessutom ruinerna av "det första Göteborg", som Karl den nionde började bygga 1603 och som fick sina privilegier 1607.

Uppdaterad 25 februari 2021