Färjenäsparken

Mellan Eriksberg och Älvsborgsbron ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Med sikte på 2021 fortsätter vi att utveckla parken, till en unik stadspark som möter älven.

Redan idag är Färjenäsparken en välbesökt park med flera olika lek- och aktivitetsytor och promenadstråk, som bland annat korsar ruinerna av det första Göteborg. Parken började utvecklas 2006, som en del i de nya bostadsområdena längs norra Älvstranden. Nu fortsätter vi att utveckla parken.

Färjenäsparken är belägen på historisk mark och en del av upprustningen går ut på att förtydliga och uppmärksamma platsens historia.

Hösten 2018 restaurerade park- och naturförvaltningen en mur från den villastad som fanns på platsen tidigare. Under 2019 anlägger vi ett nytt utegym och rustar upp entrén vid Astris gata, samtidigt som den görs tydligare.

När byggnationen av bostäder längsmed Göta älv är klar, kommer Färjenäsparken att kunna växa och utvecklas ytterligare med böljande gräsmatta ner mot älven, för evenemang, picknick och lek.

Färjenäsparken är belägen på historisk mark och en del av upprustningen går ut på att förtydliga och uppmärksamma platsens historia.

Under 2019 anlägger vi ett nytt utegym och rustar upp entrén vid Astris gata samtidigt som den görs tydligare.

Det är park- och naturförvaltningen som utvecklar Färjenäsparken, i samarbete med Älvstranden utveckling. Arbetet är även en del i Göteborgs jubileumssatsning ”Blå & gröna stråk och oaser”, som vill skapa fler sammanhängande stråk vid vatten och grönska, där människor enklare kan röra sig och mötas över stadsdelar, koppla av, uppleva kultur och natur.

Uppdaterad 12 september 2019