Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Under 2021 fortsätter vi att utveckla parken till en stadspark för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för ”det första Göteborg”.
Utbyggnad startar i januari 2021. Etapp 1 klar slutet av 2021.

Kontakt

  • Emma Johansson
  • Projektledare park- och naturförvaltningen
  • Therése Ryding
  • Biträdande projektledare park- och naturförvaltningen
  • Angélique Rooth
  • Kommunikationsstrateg park- och naturförvaltningen
Publicerad 9 november 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)