Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Med sikte på 2021 fortsätter vi att utveckla parken till en stadspark för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för "det första Göteborg".

Kontakt

  • Emma Johansson
  • Projektledare park- och naturförvaltningen
  • Therése Ryding
  • Biträdande projektledare park- och naturförvaltningen
  • Angélique Rooth
  • Kommunikationsstrateg park- och naturförvaltningen
Publicerad 9 november 2018 (Uppdaterad 17 mars 2020)