Färjenäsparken

Mellan Eriksberg och Älvsborgsbron ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Med sikte på 2021 fortsätter vi att utveckla parken, till en unik stadspark som möter älven.
Publicerad 9 november 2018 (Uppdaterad 25 april 2019)