Foto på Färjenäs färjeläge 2021, före upprustning. Fotograf: Jennie Olsson.

Historiskt är färjeläget en viktig del av Göteborgs stadshistoria. Färjeläget är en del av den ”Kungsväg” som förband Färjenäs eller Färjestaden med Älvsborg och har verkat som en förbindelse i över 500 år. Dessa platser var en föregångare till dagens Göteborg.

"En snabbare åtkomst till grönområden när staden växer och nya bostadsområden på ömsom sidor älven byggs."

– Färjeläget är tänkt att förstärka Färjenäsparken som mötesplats. Ett fungerande färjeläge kan ge fler människor en snabbare åtkomst till grönområden när staden växer och nya bostadsområden på ömsom sidor älven byggs, säger projektledare Stefan Pettersson, fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Det pågår en utveckling av Färjenäsparken till en stadspark för evenemang och rekreation. Parken ska bli en mötesplats för alla åldrar, med lekområden, motionsområde, grönområdet, samvaroytor och evenemangsytor för upp till 25 000 personer.

"För göteborgarna och turistnäringen kan en komplett park göra Göteborg som stad mer attraktiv."

– Färjeläget kan ses som en förlängning av parkområdet. Läget kan utgöra ett komplement till Färjenäsparken genom att transportera besökare till och från parken vid publika sammanhang och även tjäna som rekreationsplats. För göteborgarna och turistnäringen kan en komplett park göra Göteborg som stad mer attraktiv, säger Stefan Pettersson.

Färjenäsparken fortsätter utvecklas

Planering för den kommande upprustningen av färjeläget pågår. Arbetet med att rusta upp vid själva färjeläget beräknas kunna starta i slutet av 2022 eller under 2023.

Utbyggnaden av parken sker i två etapper. Etapp ett omfattar den stora gräsytan mot älven och ska stå klar i slutet av 2021. I etapp två utvecklas strandpromenaden, och etapp två sträcker sig hela vägen fram till färjeläget. Tidplanen för etapp två är ännu inte fastställd.

Västtrafik anger att de idag inte har något intresse av att trafikera kajen vid färjeläget. Ett utredningsarbete pågår hos Västtrafik där man ser över eventuella nya hållplatslägen längsmed älven.

– Kajen ska byggas så att det är möjligt att byta ut den yttre delen mot en flytbrygga om behov av regelbunden turtrafik uppstår i framtiden, utan att hela kajen behöver byggas om på nytt, berättar Stefan Pettersson.

Kostnaden att rusta upp Färjenäs färjeläge är beräknad till cirka fem miljoner kronor. 

Färjenäs färjeläge är en del av Göteborgs historia

Färjeläget är en del av den ”Kungsväg” som förband Färjenäs eller Färjestaden med Älvsborg och har verkat som en förbindelse i över 500 år. Dessa platser var en föregångare till dagens Göteborg.

Färjeläget är också en del av Göteborgs transporthistoria. Kopplingen mellan färjenäsläget och Klippan har berört människors vardag genom historien och det är en rutt som har haft betydelse för många generationer, från 1600-talets bönder till 1900-talets industriarbetare. Färjeläget togs ur bruk 1967, efter att Älvsborgsbron invigts i november 1966. Idag har färjeläget inget formellt skydd i detaljplan, men betraktas som ett kulturhistoriskt värdefullt byggnadsverk som ska hanteras varsamt.

Publicerad 13 augusti 2021 (Uppdaterad 16 maj 2022)