Nytt utegym och tydligare entré i Färjenäsparken

I april börjar park-och naturförvaltningen vårens upprustningar i Färjenäsparken. Det blir ett större utegym med stockredskap och en mer inbjudande entré mot Astris gata. I juni beräknas arbetena vara klara.

Entrén mot Astris gata får en ny blomstrande plantering, nya pollare och en större öppen grusyta. Runt eken placeras en rund bänk och entrén markeras med tre höga röda stolpar, som liknar de som finns vid entréerna mot Karl IX:s gata. Detta är en av insatserna för att göra Färjenäsparken till en mer enhetlig park.

Nytt och större stockgym

Det nya utegymmet i Färjenäsparken blir ett så kallat stockgym med olika träredskap, till för att styrketräna hela kroppen. Detta utegym blir större än det som tidigare var på platsen och kompletteras med både trädplanteringar och ett trädäck i söderläge.

Träsorten som används till trädäcket såväl som redskapen är lärkträ. Detta träslag kräver inte impregnering för att tåla väder och vind vilket gör det till ett robust material med minskad miljöpåverkan.

Det nya utegymmet i Färjenäsparken blir ett så kallat stockgym med olika träredskap, till för att styrketräna hela kroppen.

Redskapen på utegymmet är valda med målet att ge en allsidig träning och ha god fysisk tillgänglighet, året om i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för utegym.

Klart till sommaren

Både entrén och utegymmet börjar byggas i april och beräknas stå klara i juni. Under tiden som arbeten pågår kommer ytan för utegymmet och delar av entrén vara avstängda.

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Utvecklingen av Färjenäsparken är en del i jubileumssatsningen ”Blå & gröna stråk och oaser”

Publicerad 25 mars 2019 (Uppdaterad 14 maj 2019)